En overset professionsteoretiker: Laurent Thévenot

Anders Blok (2020)

Tidsskrift for Professionsstudier Vol. 16 no 31, pp. 128-133.

Introduction. “Laurent Thévenot (f. 1949) hører til hovedpersonerne i den nyere teoriretning, der kaldes fransk pragmatisk sociologi. Foruden makkeren Luc Boltanski, med hvem Thévenot udgav hovedværket De la justification i 1991 (engelsk oversættelse: On Justification 2006), […]. Thévenots såkaldte engagementssociologi, som han har udviklet siden midt-2000’erne (Thévenot 2006), er dog samtidig udtryk for et eget, originalt teoriprojekt (se Hansen (red.) 2016).

An overlooked professional theorist: Laurent Thévenot

Introduction [EC-blog translation]. “Laurent Thévenot (b. 1949) belongs to the main characters in the newer theory, called French pragmatic sociology. In addition to the Luc Boltanski, with whom Thévenot published the masterpiece De la justification in 1991 (English translation: On Justification 2006) […].  Thévenot’s so-called sociology of engagement, which he has developed since the mid-2000s (Thévenot 2006), is at the same time an expression of its own, original theory project (see Hansen (ed.) 2016).”

Download link